AASLK ER BLITT MEDLEM I NORGES TRIATLON FORBUND

AaSLK er nå blitt medlem i Norges Triatlon Forbund. Dette gjør det mulig for medlemmer i klubben å representere AaSLK i Triatlon konkurranser. For mer informasjon om konkurranser og påmeldinger, klikk inn på linken: http://www.triatlonforbundet.no

Konferanse for Idrettsungdom

I 2019 fyller Møre og Romsdal idrettskrets 100 år! I den forbindelse ønsker vi ikke bare å se på fortiden men også å være med å bygge opp fremtiden! Vi ønsker derfor velkommen til ungdomskonferanse i Ålesund lørdag 31.08.2019! For de av våre utøvere og medlemmer som vil melde seg på denne konferansen, så følg linken under. https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/ungdomskonferanse/ Priser: Under 26 : 300,- Under 26 + teater fredag : 300,- Over 26 : 400,- Over 25 + teater fredag : 400,

Prioriterte nyheter
Nyheter
Arkiv