top of page

Utvalg/komiteer

 

Under styret har klubben organisert seg i ulike utvalg/komiteer som jobber med de ulike sakene som styret så må ta stilling til. Alle utvalgene blir ledet av et styremedlem, de oppgavene/plassene blir fylt opp av foreldre og engasjerte. Rollene i utvalg blir fylt opp hver høst. Ta kontakt med daglig leder eller foreldrekontakten hvis du har ønsker eller spørsmål. Takk for at du bidrar i Aaslk!

Foreldrekontakter / Sosialutvalg

Hver konkurransegruppe har en eller flere foreldrekontakter. Foreldrekontaktene utgjør i felleskap et sosialutvalg som skal bistå med å arrangere sosiale arrangementer i regi gruppene og klubben. Ønsker du å være foreldrekontakt eller bidra i sosialutvalget?
Kontaktperson: Dinara Sinko. Mail: dinara.sinko@gmail.com

Sosial ansvarlig arbeidsoppgaver

 

Stevneutvalg

Utvalget har ansvaret for stevnene vi arrangerer i klubbens regi; Jugendsvøm og Sparebanken Møre Svøm. Her er mange konkrete roller som må håndteres slik som dugnadsansvarlig, kiosk, påmeldingsansvarlig etc. Denne innsatsen er i hovedsak rettet mot arrangementene. Stevneutvalget kan også bidra ved mindre arrangementer klubben står for, slik som rekruttstevner.
Vi har alltid behov for personer som her kan bidra.

Kontaktperson: Fredrik Rahnel - Mail: fredrik_rahnel@hotmail.com

 

 

Sponsorutvalg

Samarbeid med sponsorer er viktig for å styrke klubbens aktivitetstilbud. Utvalget skal samarbeide med daglig leder og Aqariusutvalget.
Ta kontakt hvis dere ønsker å støtte Aaslk, eller du ønsker å bidra i vårt sponsorutvalg.

Kontaktperson: Elin Kumlin - Mail: elin@kumlin.no

Dommeransvarlig
Det er et bra dommermiljø i klubben, dommerrollen er en fin måte å engasjere seg i idretten for både klubben og ens eget barn/ungdom. Alle som er interessert og over 14 år kan bli dommer, man behøver ikke ha spesielle forkunnskaper om svømmesporten for å bli dommer. Klubben har regelmessig  dommerkurs som dekkes av klubben.
Kontaktperson: Stevne ansvarlig: Fredrik Rahnel eller Daglig leder mail: daglig.leder@aaslk.no
bottom of page