top of page

Informasjon til utøvere og foresatte i trenings- og konkurransegrupper

Vi har treningsgrupper på mange nivåer i Aalesund SLK. Dette for å ha rom for både de som ønsker å satse på svømming som konkurranseidrett og for de som ønsker mer mosjonstrening. Gruppene er både organisert etter alder, nivå og utøvers ønske for å delta på trening. Målet er å tilby riktig trening i riktig alder og vi ønsker å arbeide med hver svømmer slik at de kan nå sitt individuelle potensiale.

Klubben har ambisjoner om at vi skal ha nasjonale topputøvere i fremtiden. Vi ønsker at svømmere i Aalesund SLK skal ha muligheten til utvikle seg slik at de kan nå sitt potensial innen svømmeidretten. Samtidig har vi et breddetilbud for dem som ikke vil satse i samme grad, men likevel ønsker å trene regelmessig og strukturert. 

Vi er veldig glade for at dere som foresatte er engasjert i idretten.

Retningslinjer i klubben

Klubben har vedtatt ulike retningslinjer som trenere, utøvere og foresatte må forholde seg til. Bli kjent med disse HER.

Stevner og treningsleirer

Klubben deltar på mange stevner og treningsleirer i løpet av året. Vi håper dere er med å gjøre disse stevene til kjekke opplevelser for alle deltakende.

Lagleders oppgaver ved stevner

 

Støtteordninger ved stevner og treningsleirer

Les mer om rutiner og retningslinjer ved stevner

Les mer om rutiner og retningslinjer ved treningsleirer

Utleggsskjema

Reiseforsikring: Alle utøver og foreldre/ foresatte som reiser med utøvere må ha reiseforsikring. Denne må hver enkelt tegne privat.

​Medlemsavgift og treningsavgifter

Treningsavgifter faktureres i februar og september.​ Medlemsavgift faktureres årlig, i februar. Stevner og reiser faktureres fortløpende.

Medlemsavgiften: i Aalesunds SLK er kr 200,- pr år.

Treningsavgifter Aaslk

Gruppe                    Antall treningsøkter                            Avgifter

K1                          Trener 5-10 økter per uke                   kr 3.500,- halvåret

K2                          Trener 5-6 økter per uke                     kr 2.900,- halvåret

K3                          Trener 3-5 økter per uke                     kr 2.800,- halvåret

K4                          Trener 2-3 økter per uke                     kr 2.300,- halvåret

Rekrutt                   Trener 2 økter per uke                        kr 2.300,- halvåret*

Paragrupppe            Trener 2 økt per uke                           kr 1.500,- halvåret

Masters                   Trener 3 økter per uke                        kr 1.750,- halvåret**

Treningsgruppe        Trener 2 økter per uke                        kr 1.500,- halvåret***

 

* Inkluderer deltakelse på rekruttstevner  

** Ingen dekning på reiser eller eksterne stevner.
** Ingen søskenmoderasjon, eller dekning på reiser eller eksterne stevner.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på treningsavgiften der første medlem i den øverste aktive gruppen betaler 100%, andre medlem 80%, tredje medlem 60%, fjerde medlem 60% osv. Det gis ikke søskenmoderasjon for de som deltar i treningsgrupper.

Lisens

Alle svømmere som skal svømme i approberte stevner må betale lisens til 

Norges Svømmeforbund. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). Priser og informasjon finner du på www.svomming.no.

 

Hvert år ved nyttår går lisensansvarlig gjennom lisensene klubben har i systemet  og de får varsel om ny innbetaling. Nye medlemmer fanges gjennom vår medlemsansvarlig når de skrives inn i klubben. Kontakt daglig leder hvis lisensen ikke er i orden.

Meld skade

Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033. Ved skade skal man ringe og melde inn skaden til Skadetelefonen umiddelbart. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00. Du kan også ringe til Skadetelefonen for å få råd om skadeforebygging. Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

Nyregistreringer av lisenser

Ved nyregistrering av rekrutter eller andre som melder seg inn for sine første stevner oppgis følgende på epost til lisensansarlig:

  • Navn og kjønn

  • Fødselsdato

  • Foresatte adresse, postnr og poststed

  • Foresatte mobil og epost

  • Foresatte mobil og telefonnummer

Utøvere under 10 år og rekrutter trenger ikke lisens.

Lisensansvarlig følger opp nasjonal registrering i "SportsAdmin". Derfra sendes det så ut melding om betaling. Denne kommer vanligvis som en epost.

Utstyr

Det er mulig å kjøpe ulike klubbartikler som badehette, sekk, t-skjorte hos Rongve AS. Som medlem vil du få klubbrabatt ved disse kjøpene.

Utmelding

De som ønsker å melde seg ut av klubben må gjøre dette skriftlig til daglig.leder@aaslk.no.

Utmelding vil da gjelde fra datoen den skriftlige henvendelsen er i hende.

Sentrale sider for informasjon

TeamUnify.no

Dette er klubbens internesider med ytterligere informasjon som påmelding til arrangement, ulike skjemaer, som reiseregninger og bl.a. styrereferat.

Som medlem får du brukernavn og passord til disse sidene.

Vi anbefaler at du blir kjent med disse sidene.

Medley.no

Dette er Norges Svømmeforbund sine sider. Her finner dere som konkurrerer informasjon om kommende arrangementer, rekorder og deres egne tider.

svomming.no

Dette er Norges Svømmeforbund sin webside. Her er mye informasjon om norsk svømming, klubbdrift, svømmestevner etc. Sjekk også Norges Idrettsforbund sine websider, og Olympiatoppen sine websider.
Facebook
Klubben har facebookside. Her får man informasjon og nyheter om klubben.
AaSLK Facebook.

bottom of page