top of page

Treningsleir

AaSLK arrangerer flere treningsleirer i løpet av ett år.

Reglement for deltagere på treningsleirer i regi av AaSLK

Formål: Sikre at treningsleirer og reiser blir gjennomført etter fastsatte regler, slik at utøvere er sikret et best mulig sportslig utbytte, under trygge omgivelser. Skape samhold mellom utøvere for å ivareta trivsel og utvikle klubbens lagånd.

 

Anvendelse: Ved treningsleirer og reiser arrangert av AaSLK. Ved alle reiser skal styret skaffe en reiseleder med overordnet ansvar for den praktiske gjennomføringen. Reiseleder skal (sammen med evt. andre foresatte fra klubben) se til at regler og avtaler blir fulgt. Ved romfordeling skal foreldre som hovedregel ikke dele rom med utøvere. Trenerapparat har ansvar for sportslig opplegg.

 

Regler:
  • Alle skal møte presis til avtalte tidspunkt for trening og måltid.

  • Alle hovedmåltider skal inntas i fellesskap. Om praktisk mulig sitte mest mulig samlet for å utvikle lagånden. Reiseleder fokuserer på rett kosthold.

  • Godteri er som hovedregel ikke lov. Avvik fra dette skal spesielt avtales med trener/reiseleder.

  • Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Ingen forlater området i grupper på mindre en 3 personer. Felles transport til/fra trening og utflukter. All aktivitet utenfor området må avtales spesielt med reiseleder.

  • I harde treningsperioder er det svært viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Reiseleder skal oppfordre og tilrettelegge for hvileperioder. Alle leirdeltagere samles hver kveld 21:30, for informasjon og opptelling før legging.

  • Kontrollrunder til avtalt tid skal gjennomføres hver kveld, og reiseleder oppfordrer til orden/trivsel på rommene.

  • Total forbud mot rusmidler fra avreise til hjemkomst.

  • I etterkant av alle leirer skal reiseleder og trenerapparat lage en kortfattet skriftlig evaluering av gjennomføring og sportslig utbytte. Evaluering sendes styreleder innen syv dager.

  • Trener kan eventuelt sette til spesifikke sportslige krav knyttet opp mot enkeltstevner

bottom of page