top of page

Innmelding

Ved innmelding i klubbens trening- og konkurransegrupper fyll ut skjemaet.

Treningsavgift blir fakturert fra og med den måneden man melder seg inn.

Ta kontakt med daglig leder ved spørsmål

Utmelding

Utmelding av klubben må skje skriftlig via skjemaet for å bli registrert.

 

For å ikke måtte betale treningsavgift for det aktuelle halvåret må utmelding skje innen 1 september for høstsesongen og 1 februar for vårsesongen.

bottom of page