top of page

Konkurransegruppene

Aaslk har en aktiv konkurranseavdeling hvor flesteparten av utøverne kommer inn fra svømmeskolen. Gruppene er både organisert etter alder, nivå og utøvers ønske for å delta på trening. Målet er å tilby riktig trening i riktig alder og vi ønsker å arbeide med hver svømmer slik at de kan nå sitt individuelle potensiale. Klubben har ambisjoner om at vi skal ha nasjonale topputøvere i fremtiden. Vi ønsker at svømmere i AaSLK skal ha muligheten til utvikle seg slik at de kan nå sitt potensial innen svømmeidretten. 

K4

Dette er første konkurransegruppe fra svømmeskolen og rekruttavdelingen. K4 består av ivrige og treningsvillige yngre svømmere, fortrinnsvis i alderen 9-13 år. Gruppene har 2-3 svømmetreninger pr uke. Gruppens treningsmål er å «lære å trene» med fokus på teknikk og utvikling av aerob kapasitet (forbedre utholdenhet), samt å skape økt motivasjon for å trene mer.

Treningstilbud: 3 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningskrav i K4:

 • 2-3 økter per uke i snitt

 • Deltar på minimum to stevner i halvåret

 • Delta på treninger i skoleferier

K3

K3 er en gruppe for utøvere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming.

På treningene i K3 vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  Treningene vil også bestå av varierte oppgaver som utvikler motorikken.

Treningstilbud: 5 svømmeøkter i uken. Basistrening i tilknytning til noen økter.

Treningskrav for utøvere i k3:

 • 5 økter per uke. Minimum 4 økter i snitt pr uke

 • Deltar på minimum to stevner i halvåret.

 • Delta på treninger i skoleferier

K2

K2 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på og prioritere svømming som konkurranseidrett. På treningene i K2 vil hovedfokuset være å utvikle teknikken innenfor de fire svømmeartene med tilhørende vendinger og undervannsarbeid.  I tillegg vil det gjennomføres gradvis lengre program som utvikler aerob utholdenhet.

 

Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. Her skal gode treningsvaner og stabilt treningsfremmøte dyrkes. Gruppa skal «lære å trene» og har fokus på videreutvikling av teknikk og aerob utholdenhet. Utøverne vil ha økt fokus på å prestere under konkurranser, og begynner litt med topping av form. Utøverne skal også få økt kunnskap om, og forståelse for, trening. Det forventes at utøverne lærer seg mer om hva det vil si å være idrettsutøver, for eksempel knyttet til restitusjon, kosthold etc. 

​Treningstilbud: 6 svømmeøkter i uken, i tillegg kommer landtrening.

Treningskrav for svømmere i K2.

 • Solid treningsinnsats og stabilt oppmøte (5-6 økter i uka)

 • Deltar på minimum 3 stevner i halvåret

 • Fokus på egen sportslig og tekniske utvikling

K1

K1 er en konkurransegruppe for utøvere som ønsker å satse på svømming. Utøvere forventes å ha særdeles høy motivasjon og god struktur i hverdagen, slik at de klarer å kombinere svømming på høyt nivå og store treningsmengder med et høyt skolenivå. I K1 blir det fokusert på å utvikle selvstendige utøvere som tar ansvar for egen utvikling, samt å utvikle fysiologiske egenskaper.​

Kravet til utøverne er en stabil og seriøs treningsinnsats, har klare mål og ambisjoner med sin trening. Utøverne deltar på stevner iht terminlisten og i samråd med trener. Treningsmålet for gruppa er å utvikle tekniske, psykiske og fysiske egenskaper som sikrer stor sportslig utvikling og fremgang. Svømmere i gruppa skal ha potensiale for – og forventes å kunne oppnå gode resultater på jr.NM, Sr.NM, NM Ungdom og/eller ÅM.

Krav til utøvere i K1:

 • Trener 7-10 økter per uke, kan variere ut i fra treningsplanen.

 • Har god kontinuitet i treningsoppmøte

 • Tar ansvar for egen utvikling

 • Er gode forbilder for resten av klubben

 • Strukturerer hverdagen slik at man tåler treningsmengden på en best mulig måte

 • Har over 500 FINA poeng/kvalifisert til NM Ungdom

K1 Elite

I Elite trener klubbens beste og mest seriøse svømmere. Elitegruppa er en del av K1. For å være en del av denne gruppen må du du ha høye ambisjoner og et sterkt ønske om å bli blant Norges beste. Treningskravene er høye, 8-11 svømmetreninger pr uke, pluss styrke- og basistrening.

Som elitesvømmer må du gjennom din livsstil vise at du ønsker å nå langt.
Du prioriterer og tar valg i hverdagen mht. kosthold, utdannelse, restitusjon og søvn, som gjenspeiler at du er en seriøs elite-svømmer. Utøverne i denne gruppen skal være et godt forbilde i forhold til klubbens yngre svømmere.

Krav til utøvere i K1 Elite er at de samme som K1, i till;

 • Være på landslaget eller finalesvømmer i NM junior/senior

 • Mål, ambisjoner og motivasjon til å prestere

Parasvømming - treningsgruppe

Treningsgruppen er for de som ikke lenger trenger ledsager i vannet. Her trener vi mer svømmeteknikk. Denne gruppen er medlemmer i svømmeklubben og noen av utøverne deltar på stevner. Alderspennet i gruppen er mellom 11-25 år. Treningsopplegget tilrettelegges ut fra forutsetninger og nivå. 

 

Forkunnskaper: Må kunne svømme minst 200m og kunne litt crawl, rygg og bryst.

Mål: Lære og videreutvikle teknikk i alle fire svømmearter, vendinger, starter og kick. Bruke svømming som trening. Deltakelse på Landsstevnet for de som ønsker, i tillegg til lokale stevner.

Sted: Aspøya og Moa

Tid: 60 minutter undervisning, 1-2 gang i uken.
Undervisningen går kontinuerlig gjennom hele skoleåret.

Kontakt: For mer informasjon eller om du ønsker å prøve så kontakt vår daglige trener, daglig.leder@aaslk.no.

Generelt om våre konkurransegrupper​

Anbefalte økter i uken er satt ut i fra det vi i Aaslk mener er optimalt for å utvikle tekniske og fysiologiske egenskaper. Svømming foregår i et element hvor mennesker ikke er vant til å utføre bevegelser. For at utøverne skal mestre bevegelser i vann må vi bruke den gode motoriske læreevnen barn har t.o.m. 13 årsalderen. Derfor er det viktig at barna trener en del og jevnt i tidlig alder.

Utøvere i gruppene k-gruppene kan ha en mindre økt per uke hvis det ellers ikke er mulig å kombinere svømming med andre idretter, sålenge det er avtalt med trener.

Flytting mellom grupper: En utøver kan flyttes opp en gruppe basert på kriteriene til de ulike konkurransegruppene og med en helhetsvurdering av utøveren hvor blant annet sportslig utvikling og treningsinnsats teller. Det er opp til gruppetrener og hovedtrener å avgjøre flytting. Ved flytting vil det være en hospiteringsperiode for at utøveren skal tilpasse seg den økte treningsmengden.

bottom of page