top of page

Dugnad

For å kunne drive en frivillig klubb som Aalesund SLK, er klubben avhengig av dugnadshjelp fra medlemmer og foreldre. Det å bidra i klubben er også veldig kjekt og givende, samtidig som du er med å skape en bedre klubb for dine og andres barn.

Innsats ved hjemmestevner

Klubben arrangere to hjemmestevner i året; Sparebanken Møre Svøm på høsten i begynnelsen av september og Jugendsvøm på våren i april. I tillegg arrangere klubben noen år regionale og nasjonale stevner. Gjennomføring av et stevne er et stort løft for klubben og det er mange oppgaver som skal fylles.

De flest oppgavene gjøres under selve arrangementet, som tidtakning og kafe. Mens andre oppgaver, som premieansvarlig og kioskansvarlig krever mer forarbeid.

 

Klubben trenger til enhver tid flere dommere. Kontakt vår dommeransvarlig om du ønsker å bidra som dommer. Det er kjekt å være dommer, da får du også kommet tett på sporten.

En liste med hvem som gjør hva blir sendt ut i forkant av stevnet. Klubben ber så om en bekreftelse på at man stiller, dersom man ikke kan stille selv, ber klubben om at man prøver å bytte med noen.

Noen av oppgavene gjøres av foreldre som har hatt disse i flere år, og dette setter klubben stor pris på og dere innsats er uvurderlig og gjør gjennomføringen enklere pga dere erfaring.

 

Utvalg og arbeidsgrupper

Vi er avhengig av at foresatte bidrar til å få alle oppgaver i klubben til å bli gjort. Vi har ulike arbeidsoppgaver som må håndteres. Ta kontakt med en i styret eller vår daglige leder om du har konkrete rolle eller oppgave du kan tenke deg å bidra.

Foreldrekontakter
Vi har en foreldrekontakt per trenings- og konkurransegruppe. Disse er viktige for å sikre god informasjon og være med å skape god stemning gjennom sosiale tiltak i hver gruppe.

Bidra til å skaffe penger til klubben

I tillegg til innsats ved stevner er klubben avhengig av en sunn og god økonomi.

For å få inn mer penger har klubben laget et tredelt dugnadssystem:

Annonse

Hver utøver kan skaffe annonse til programbladene til stevnene (gjeler ikke LÅMØ).

1 annonse verd kr 500,- (max 2 annonser pr familie).

Selge

I forkant av stevnene vil klubben tilby utøvere å selge fisk, dopapir eller andre produkter til en minimums sum av 500,- pr utvøer (max kr 1000,- pr familie)

Betale

Dersom utøveren ikke kan eller ønsker å skaffe annonse eller selge noe, så utøver fritt til å betale selv kr 500,- (max kr 1000,- pr familie).

bottom of page