Styret
male avatar.png
GUNNAR HATLEBAKK

Styreleder - Valgt ut 2021

guhat[at]hotmail.com

styreleder[at]aaslk.no

90 51 20 25

female avatar.png
CHRISTIN PEDERSEN

Nestleder - Valgt ut 2020

christin.pedersen[at]fjordlaks.no

93 23 78 86

male avatar.png
FRANK HERMAN WIIK

Kasserer / controller - Valgt ut 2021

fherma-w[at]online.no

98 29 88 32

female avatar.png
CATHRIN REMØY

Styremedlem - Valgt ut 2020

cathrin.remoy[at]politiet.no

98 46 14 72

male avatar.png
TROND RØREN

Styremedlem - Valgt ut 2021

trond.roren[at]hotmail.com

95 19 89 66

male avatar.png
EIRIK N. BJØRNEVIK

Utøverrepresentant - Valgt ut 2019

eirikbjornevik[at]outlook.com

female avatar.png
JANNE MURI

Varamedlem - Valgt ut 2020

janne.muri[at]stokke.com

95 24 28 34

female avatar.png
MARIA AAKERNES

Varamedlem - Valgt ut 2021

maakernes[at]gmail.com

93 09 49 25

Styremøter med protokoll
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styret@aaslk.no
Styrende dokumenter
Vedtekter - gjeldende fra 01.01.2020
Årsmøte
Virksomhetsplan
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema