top of page
Styret
male avatar.png
FREDRIK RAHNEL

Styreleder / Stevne ansvarlig - Valgt ut 2023

male avatar.png
REIDAR RISTESUND

Nestleder / Økonomi ansvarlig - Valgt ut 2023

male avatar.png
ENOK KOBBEVIK

Styremedlem / sportslig leder - Valgt ut 2024

female avatar.png
DINARA SINKO

Styremedlem / Sosial ansvarlig - Valgt ut 2023

female avatar.png
ELIN KUMLIN

Styremedlem / Sponsor ansvarlig - Valgt ut 2024

male avatar.png
X

Utøverrepresentant - Valgt ut 

X

female avatar.png
JANNE MURI

Styremedlem / bredde, para, barneidrett og politiattest

Valgt ut 2024

male avatar.png
YNGVE FORÅS

Styremedlem / Sekretær - Valgt ut 2024

male avatar.png
STIG HJELVIK

Varamedlem - Valgt ut 2023

male avatar.png
ARE KROKÅ

Varamedlem - Valgt ut 2024

Styremøter med protokoll
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styret@aaslk.no
Styremøte datoer 
Styrende dokumenter
Vedtekter - gjeldende fra 01.01.2020
Årsmøte
Virksomhetsplan
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema
bottom of page