Styret
 

Styreleder                         Espen Remme               Valgt ut 2019        styreleder@aaslk.no,                 97 67 52 61

                                                                                                      esp1remme@gmail.com

Nestleder                          Christin Pedersen           Vagt ut 2020        christin.pedersen@fjordlaks.no   93 23 78 86

Kasserer/Controller            Hans Fredrik Furstrand   Valgt ut 2019       kasserer@aaslk.no,                    93 25 89 38 

                                                                                                      hans.furstrand@gmail.com

 

Styremedlem                   Hilde Selsås                    Valgt ut 2020       hildeselsas@hotmail.no              93 02 56 86                                                                                          

Styremedlem                    Cathrin Remøy                Valgt ut 2020      cathrin.remoy@politiet.no           98 46 14 72

Styremedlem                    Håkon Teigeland             Valgt ut 2019       teigland@gmail.com                   40 22 04 52        

Styremedlem                    Lasse Hoel                     Valgt ut 2020       sport@aaslk.no,                         45 88 54 01
                                                                                                      lassehoel@gmail.com               

Utøverrepresentant           Eirik Norvoll Bjørnevik      Valgt ut 2018      eirikbjornevik@outlook.com 

                 

Varamedlem                     Janne Muri                     Valgt ut 2020      Janne.Muri@stokke.com

Varamedlem                    Gunnar Hatlebakk             Valgt ut 2019       guhat@hotmail.com                90 51 20 25

Møter med protokoll 2018/2019
7. mars
4. april
2. mai
6. juni
29. august
3. oktober /november
5. desember
9. januar 
6. februar
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styre@aaslk.no
Styrende dokumenter
Vedtekter 
Årsmøte
Virksomhetsplan
Styreprotokoller fra andre år
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema