top of page
Styret
male avatar.png
ENOK KOBBEVIK

Styreleder - Valgt ut 2021

female avatar.png
CHRISTIN PEDERSEN

Nestleder - Valgt ut 2021

male avatar.png
REIDAR RISTESUND

Kasserer / controller - Valgt ut 2023

female avatar.png
FREDRIK RAHNEL

Styremedlem - Valgt ut 2023

male avatar.png
KATARZYNA RUSZEL SZCZESNIAK 

Styremedlem - Valgt ut 2023

male avatar.png
X

Utøverrepresentant - Valgt ut 

X

female avatar.png
JANNE MURI

Styremedlem - Valgt ut 2022

janne.muri[at]stokke.com

95 24 28 34

female avatar.png
YNGVE FORÅS

Styremedlem - Valgt ut 2022

female avatar.png
STIG HJELVIK

Varamedlem - Valgt ut 2023

female avatar.png
TOVE LEKNESUND

Varamedlem - Valgt ut 2023

Styremøter med protokoll
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styret@aaslk.no
Styremøte datoer 
Møte datoer for styret i AASLK 2022
Styrende dokumenter
Vedtekter - gjeldende fra 01.01.2020
Årsmøte
Virksomhetsplan
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema
bottom of page