top of page
Styret
male avatar.png
FREDRIK RAHNEL

Styreleder / Stevne ansvarlig - Valgt ut 2024

male avatar.png
REIDAR RISTESUND

Nestleder / Økonomi ansvarlig - Valgt ut 2024

male avatar.png
SINDRE KLEIVE

Styremedlem / sportslig leder - Valgt ut 2025

female avatar.png
LINN MERETE NORVOLL

Styremedlem / Sosial ansvarlig - Valgt ut 2025

female avatar.png
ELIN KUMLIN

Styremedlem / Sponsor ansvarlig - Valgt ut 2024

male avatar.png
X

Utøverrepresentant - Valgt ut 

X

female avatar.png
JANNE MURI

Styremedlem / bredde, para, barneidrett og politiattest

Valgt ut 2024

male avatar.png
YNGVE FORÅS

Styremedlem / Sekretær - Valgt ut 2024

male avatar.png
STIAN DØVING

Varamedlem - Valgt ut 2025

male avatar.png
TORSTEIN KROKÅ

Varamedlem - Valgt ut 2024

Styremøter med protokoll
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styret@aaslk.no
Styremøte datoer 
Styrende dokumenter
Vedtekter - gjeldende fra 01.04.2023
Årsmøte
Virksomhetsplan
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema
bottom of page