Styret
male avatar.png
ENOK KOBBEVIK

Styreleder - Valgt ut 2021

female avatar.png
CHRISTIN PEDERSEN

Nestleder - Valgt ut 2021

male avatar.png
FRANK HERMAN WIIK

Kasserer / controller - Valgt ut 2021

fherma-w@online.no

98 29 88 32

female avatar.png
MARIA AAKERNES

Styremedlem - Valgt ut 2021

male avatar.png
TROND RØREN

Styremedlem - Valgt ut 2021

trond.roren[at]hotmail.com

95 19 89 66

male avatar.png
EIRIK N. BJØRNEVIK

Utøverrepresentant - Valgt ut 2021

eirikbjornevik[at]outlook.com

female avatar.png
JANNE MURI

Styremedlem - Valgt ut 2022

janne.muri[at]stokke.com

95 24 28 34

female avatar.png
YNGVE FORÅS

Styremedlem - Valgt ut 2022

female avatar.png
ANDERS BRUVOLL

Varamedlem - Valgt ut 2021

female avatar.png
OLAV MYKLEBUST

Varamedlem - Valgt ut 2022

Styremøter med protokoll
Saker til styret må meldes innen 7 dager før styremøtet til styret@aaslk.no
Møte datoer for styret i AASLK 2022
Styrende dokumenter
Vedtekter - gjeldende fra 01.01.2020
Årsmøte
Virksomhetsplan
Andre klubbdokumenter:
Utleggs skjema