Årsmøte


Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Det legges ut informasjon om og relevante dokumentet til årsmøtet på klubbens webside i forkant av årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på vår webside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

ÅRSMØTEPROTOKOLL

Årsmøteprotokoll 2020

 

Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

 

Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll ekstraordinært 2017

 

Årsmøteprotokoll 2016

Årsmøteprotokoll 2015