top of page
Årsmøte


Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Det legges ut informasjon om og relevante dokumentet til årsmøtet på klubbens webside i forkant av årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årsmøtet annonseres på vår webside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

ÅRSMØTEPROTOKOLL

Årsmøteprotokoll 2022

 

Årsmøteprotokoll 2021

 

Årsmøteprotokoll 2020

 

Årsmøteprotokoll 2019

Årsmøteprotokoll 2018

 

Årsmøteprotokoll 2017

Årsmøteprotokoll ekstraordinært 2017

 

Årsmøteprotokoll 2016

Årsmøteprotokoll 2015

 

bottom of page