top of page

Klubbens regler og retningslinjer

 

Aalesund Svømme og Livredningsklubb skal være et kjekt sted å være for alle. Det må vi alle jobbe for. Derfor er det også vedtatt retningslinjer for hvordan vi skal ha det, og hvordan vi skal være mot hverandre i tillegg til at Norges idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett. Dette er retningslinjer og verdier som alle medlemmer, ansatte og frivillige i Aalesund SLK skal etterleve.

Ta kontant med daglig leder Sture Fladmark (epost daglig.leder@aaslk.no eller mobil 928 42 500) om forhold eller misbruk av disse retningslinjer.

Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb sine 10 Gyldne regler:

  1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være med i Aalesunds SLK, men er du med – følger du klubbens leveregler.

  2. Vi skal gi et godt aktivitetstilbud til alle våre medlemmer.

  3. Vi skal utvikle utøvere som er opptatt av mestring både på trening og i konkurranse.

  4. Vis respekt for hverandre, trenere og andre du møter i svømmingen.

  5. Vi skal ha et inkluderende, positivt og utviklende miljø for alle utøvere.

  6. I Aaslk utvikler vi vennskap og lagånd.

  7. Trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer

  8. Foreldre / foresatte i Aaslk er inkluderende , inspirerende og fokuserer på lagånd fremfor enkeltindividene

  9. I Aaslk lærer utøveren å takle både medgang og motgang

  10. Vi er stolte av klubben vår!

Retningslinjer for foresatte, utøvere og trenere

Alle medlemmer må følge klubben vedtatte retningslinjer;

Retningslinjer mot mobbing
Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel, så barna ser at voksenperson reagerer og på den måte kommuniserer at mobbing, trakassering og hets ikke er akseptert. Les klubben retningslinjer mot mobbing.

Retningslinjer alkohol

Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol. Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol.
Les klubbens retningslinjene her.

Rent Idrettslag

Aalesunds SLK har et tydelig standpunkt i forhold til doping, forankret i klubbens antidopingpolicy. Les mer på www.rentidrettslag.no. Vi forplikter oss blant annet til at alle utøvere på K1 og alle trenere skal gjennomføre Ren Utøver (www.renutover.no).

Politiattest

Aalesunds SLK krever politiattest av alle instruktører, trenere, ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine

Daglig leder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.

Vi følger Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett:
Vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år: Link til Idrettsforbundets sider om barneidrett

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

 

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Her finner du retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep

Publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film på www.nif.no

 

bottom of page