top of page

Vår Visjon, Verdier og Virksomhetside

 

Vår VISJON er å være en klubb for alle!

Vi ønsker å gi et tilbud til alle dem som har lyst til å være aktive i vann, alt fra barn på svømmeopplæring, voksne som ønsker å være aktive, til ungdom som ønsker å satse på svømmingen. Det ligger også i vår visjon at vi skal arbeide med kommunen og andre aktører for å styrke svømmetilbudet for hele regionen, og klubben som en aktør i lokalsamfunnet.

Vår VIRKSOMHETSIDE

Tilby grunnleggende opplæring gjennom svømmeskolen og synkronskolen for  både barn og voksne. Tilrettelegge og motivere for konkurransesatsing for de som ønsker å utvikle eget potensial. Tilrettelegge et tilpasset aktivitetstilbud i  et godt klubbmiljø for alle medlemmer

 

Våre VERDIER

  • Samhold Med samhold menes det at vi som klubb, med alle våre grupper og partier, instruktører og foresatte, til enhver tid etterstreber å stå sammen i både medgang og motgang.

  • Mestring Vi ønsker at alle medlemmer skal oppleve mestring, uavhengig av ferdigheter og nivå. Å mestre, enten alene, eller sammen med andre gir stor glede, trivsel og begeistring. Mestring styrker selvfølelsen og skaper motivasjon og glede.

  • Respekt Vi skal respekterer hverandre.

Våre hovedmål er;

  • Aalesund SLK skal være et forbilde for andre idretter i regionen med vårt arbeid for bredde og topp

  • Aalesund SLK skal tilrettelegger for utøvere som ønsker å satse på nasjonalt nivå

  • Utvikle en velfungerende svømmeskole basert på god kvalitet som lærer flest mulig å svømme

  • Alle medlemmer skal oppleve Aaslk som et godt sted å være

Virksomhetsplan 2018 - 2021

Virksomhetsplanen skal være et retningsgivende styringsdokument for hele Aalesund Svømme- og Livredningsklubb. Den er et arbeidsverktøy for styret, sportslig utvalg, trenere, instruktører og medlemmer i vårt felles arbeid med å drifte og utvikle klubben frem mot 2021. 

Virksomhetsplanen ble vedtatt på årsmøtet 2018, og inneholder visjon, verdier, virksomhetside, samt hovedmål og mål for de kommende årene.

 

bottom of page