top of page

Rekruttgrupper

Etter svømmeopplæringen, til og med Sjøløve, kan barna fortsette inn i rekruttgruppene. Da skal barna kunne svømme crawl og rygg med tilhørende starter og vendinger, og svømme minst 200m uten pause. Rekruttavdelingen består av nivåene Delfin og Hai.  

 

Rekruttgruppene er de første treningsgruppene i klubben, hvor barna utvikler seg og forbereder seg til å bli konkurransesvømmere. Det er fokus på teknikkinnlæring og begynnende trening. Utøverne skal også lære seg gode treningsvaner. 

Treninger

Rekruttgruppene trener 2 ganger i uka a 60 minutter. Det er rekruttgrupper på Ellingsøya, Blindheim, Aspøya og Moa.

Rekruttavdelingens nivåer og innhold 

  • Opplæring i butterfly og videreutvikling av bryst, rygg og crawl.  

  • Opplæring i alle vendinger og starter, og medley teknikk.  

  • Alle nivåene har noe livredning.

Praktisk info 

  • Påmelding og betaling gjøres via www.tryggivann.no

  • kostnad: 2100 kr per halvår + medlemsavgift (150kr per år)

  • Utstyr: barna må ha Svømmebriller, svømmeføtter og svømmebrett

Rekruttstevner 

Alle som er med i rekruttgrupper kan delta i rekruttstevner. Rekruttstevner er bare for moro og er veldig sosialt. Ingen deltakere vil bli diskvalifisert og alle får den samme deltagerpremien. Man kan delta fra det året man fyller 8 år på alle rekruttstevner. 

En til to ganger i året arrangerer vi egne rekruttstevner på Moa hvor det forventes at foreldre bidrar noen timer på dugnad. Dugnad er en kjempefin mulighet til å være sosial med andre foreldre på rekrutten og bli litt bedre kjent med svømming som idrett. 

 

Videre fra rekrutt til konkurransegrupper

Når barnet har klart alle delmål for alle kursnivåene og rekruttgruppene skal barnet få tilbud om å gå videre inn i en treningsgruppe i det som heter konkurranseavdelingen. Uttak til K4, som er det første nivå i konkurransegruppene, gjøres vanligvis hvert halvår. På K4 får man tilbud om 2-3 treninger i uken, og vi anbefaler at du trener minst 2 av disse. Følgende kriterier gjelder for flytting til K4: 

  • Teknikk og ferdighet   

  • Alder og modenhet  

  • Motivasjon for å lære/evne til konsentrasjon  

  • Oppmøte  

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til daglig leder: daglig.leder@aaslk.no.

bottom of page