top of page

Kriseteam

 

Aalesunds SLK har et eget kriseteam. Dette gjelder ved følgende saker:

  • Overgrepssaker

  • Ulykke med personskader

  • Dødsfall blant klubbens medlemmer eller medlemmers nærmeste

  • Økonomisk utroskap

  • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. I dette ligger også mobbing og trakassering

  • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller uønsket oppmerksomhet fra det offentlige

Alle henvendelser til kriseteamet behandles konfidensielt.

Varslere skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal underrette klubbens ledelse, og mottakere skal underrette daglig leder. Varsler skal også informeres om at alvorlige forhold umiddelbart også må meldes til politiet.

 

Telefonnummer i en krisesituasjon

Det er viktig å understreke at i en nødsituasjon ringer man først vanlig nødnummer.

Deretter tar man kontakt med en av følgende ledere i Aalesunds SLK:

Daglig leder, Sture Fladmark  -   928 42 500

Styreleder - kontaktinfo ligger under "styret".

Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Ålesund Kommune.

Moa Helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge som bor i vårt område. Helsestasjonen har helsesøstre ved alle skolene i området, og elever/foreldre kan ta kontakt ved skolene eller ved helsestasjonen om de har spørsmål.

Nødnummer:

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

 

bottom of page