top of page

Aalesunds Svømme- & Livredningsklub ble stiftet i 1911.  

 

 

Klubbens ”tilblivelse” hang blant annet sammen med ønsket om å få bygd et nytt 

Badehus. Sekretæren i Aalesunds Idrætslag tilskrev Centralforeningen for Idræt om råd og støtte til hvordan de skulle finansiere badehuset i.  Der videresendte de henvendelsen til Norges Livredningsselskapet som hadde blitt 

stiftet bare noen få år før i 1906.

Svømmeklubbens opprinnelige formål var å gjøre en innsats for svømmeopplæring 

og livredning under mottoet ”Sol, luft og vann”.

Høsten 1910 kom herr arkitekt Hj. Welhaven til Ålesund for å holde foredrag om svømning og bad. Samtidig anmodet han ålesunderne om å stifte en krets av Norges Livredningsselskap. Utfordringen ble tatt av: Fru advokat Brøgger, frøken Anita Willumsen, adjunkt Ihle, kjøpmand Bertrand Jacobsen, A. Lorentzen junior, bakermester Kjersem og kontorfuldmægtig Peder O. Sæthher.

Den 3. februar 2011 sammenkalte Bertrand Jacobsen de nevnte damer og herrer til et konstituerende møte og stifteltsesprotokollen ble signert.

Svømmeklubbens opprinnelige formål var å gjøre en innsats for svømmeopplæring og livredning under mottoet ”Sol, luft og vann”.

 

Aalesunds Sjøbadehus 1912-1944

 

Ute på Badehuspiren på vestsida av Brosundet ut mot Aspevågen bygget klubben badehus som stod ferdig i 1912.

 

Konkurransemomentet kommer inn

 

Det tar flere år etter starten før konkurransemomentet kommer inn.

I 1924 ble det for alvor sving over virksomheten i klubben. Under Trygve Rypdals ledelse opplevde klubben opptakten til det som skulle bli de beste årene i klubbens historie. Nils Kapstad ble norsk mester i kunststup i 1927 og fikk kongepokalen. Han representerte Norge i nordisk landskamp samme år. Dette er den eneste kongepokalen Aaslk har fått.

Det som samlet størst interesse i åra før krigen, var den årvisse matchen mot Trondheims svømmeklubb. Den første kampen ble avviklet i 1931, og i 1934 ble den utvidet til en triangelmatch da også Kristiansund kom med.

Tatt av stormen

Badehuset som ble oppført og tatt i bruk sommeren 1912 - bare ett år etter at klubben ble stiftet, ble det  naturlig samlingssted. Dessverre ble det ødelagt i desember 1944 av sen storm - det blåste bort.

En stor svømmer i tillegg til nevnte Kapstad var Per Østensen som fra 1936 og fram til krigen var innehaver av samtlige Nordenfjeldske rekorder på alle distanser i rygg-, bryst- og frisvømming

1950-tallet ny vind

Aktiviteten skal ha vært labert i årene etter, helt til i 1950-årene da svømmestevnet for skolene kom i gang i 1958.

1911-1926 (de første 25 åra)

Klubben på 1970-tallet

bottom of page