top of page

Stevner

 

Det er på stevner at utøverne får se hvordan de utvikler seg og ikke mist få gleden av å se hva de mange treningstimene gir av resultat.Det er ulike stevner gjennom året, både klubbens egne stevner og stevner hos naboklubber som er åpne for alle samt regionale og nasjonale stevner som man må kvalifisere seg for å få være med på. 

For er informasjon om stevner og når disse er se terminlisten.

Rutiner i forbindelse med stevnepåmeldinger

  1. Det er viktig at utøver og foresatt følger med på terminlisten. Normalen er at vår klubbs påmelding skal sendes til arrangøren 3 uker før konkurransen. Invitasjonen til stevner ligger på www.medley.no.

  2. I god tid før stevnet vil klubben sende ut innbydelse til det aktuelle stevnet. Det opplyses om hva som vil være fristen for å gi beskjed til trener om utøveren skal delta.

  3. Treneren legger inn øvelser for utøveren til stevnet. Utøver kan komme med ønsker til trener, men det er trener/hovedtrener som er den som bestemmer øvelsene til slutt.

  4. Klubben sender inn påmeldingen til stevnet dagen før fristen til stevnet går ut. Etter denne datoen kan man ikke komme med etter-anmeldinger eller endringer.

  5. Strykninger – dersom man ikke kan dela på konkurransen man har meldt seg på, gir man beskjed til sin trener og sportslig ansvarlig (sport@aaslk.no) så raskt som mulig. Er det på selve stevnedagen eller kvelden før, så skal utnevnte lagleder/stevneansvarlig trener fra Aaslk ha beskjed (hvis det ikke er informert om hvem det er så kontakt egen trener på SMS).

  6. Svømmere som ønsker å delta på stevner som ikke står på våre terminlister kan gjøre det dersom trener godkjenner det. Påmeldingsfrist til Aaslk er da minimum tre dager før stevnet påmeldingsfrist (mail til stevner@aaslk.no). Hvis utøver melder seg på stevner eller samlinger på egenhånd, må man dekke deltakelsen selv og har ikke krav på trener.

 

NB:

  • Ved strykning fra stevnet etter påmeldingsfristen til arrangør (står i innbydelsen) må man betale egenandel uansett årsak. Man kan bruke legeerklæring for å få penger tilbake, men det gjøres ikke via Aaslk. Ta kontakt med NSF og forsikring knyttet til lisens, eller med egen forsikringsselskap.

Avbestilling

Klubben er selvassurandør i de tilfeller klubben har bestilt billetter for utøvere og det er meldt  gyldig sykdomsforfall. Utøver er da pliktig til å dokumentere og gi skriftlig melding om det som har oppstått.

Skulle det skje noe på reise - skal beløp for utøver/foresatte knyttet til reisen innbetales til 

klubben. Et eventuelt oppgjør i etterkant knyttet til reiseforsikring/forsikringssak skal tas mellom utøver/foresatt og forsikringsselskap, ikke via å holde igjen å betale utgiftene som klubben har dekket.

Ofte spurte spørsmål rundt stevner

 

Reise til stevner

 

Egenandeler

 

Tips og informasjon for konkurransesvømmere

 

Tips og informasjon for rekrutter

bottom of page