Aaslk har inngått samarbeidsavtale med Family Sports Club

Family Sports Club og Aaslk har inngått samarbeidsavtale som gir rabattert pris på treningsmedlemskap på alle Family Sports Club sine senter i Norge. Alle medlemmer tilbys medlemskap ALL lN til kr 350,- per mnd. De tilbyr også familiemedlemskap. For mer info og påmelding.

Årsmøtepapirer 2019

Sted: Møterommet på Moa svømmehall. Dag: Onsdag 26. februar 2020 Tid: Kl. 19.00 SAKSLISTE: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. AaSLKs årsmelding. AaSLKs regnskap. Revisors beretning for 2019 Innkomne forslag og saker. Endring i lov for Aaslk Fastsette medlemskontingent for 2021. Vedta AaSLKs budsjett for 2020. Behandle AaSLKs organisasjonsplan. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap Valg Styret 2020, valgkomiteens forslag Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 9 pkt. Kontrollkomité 2020, styrets

AaSLK har inngått avtale med Frisksenteret!

Frisksenteret sin nærhet til svømmehallen på Moa gjør det naturlig med en samarbeidsavtale med AaSLK. Ved kjøp at 12 måneders abonnement har våre medlemmer en månedspris på 229,- ( 2748,- per år). Aktive medlemmer i AaSLK får tilgang til ulike former av fysikalsk behandling ved bruk av fysioterapeut Ole Kristian Blindheim. Hele avtalen kan du finne på Aaslk.no under samarbeidspartnere.

Prioriterte nyheter
Nyheter
Arkiv