top of page

Konferanse for Idrettsungdom


I 2019 fyller Møre og Romsdal idrettskrets 100 år! I den forbindelse ønsker vi ikke bare å se på fortiden men også å være med å bygge opp fremtiden! Vi ønsker derfor velkommen til ungdomskonferanse i Ålesund lørdag 31.08.2019!

For de av våre utøvere og medlemmer som vil melde seg på denne konferansen, så følg linken under.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/ungdomskonferanse/

Priser:

  • Under 26 : 300,-

  • Under 26 + teater fredag : 300,-

  • Over 26 : 400,-

  • Over 25 + teater fredag : 400,

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page