AASLK søker vikariat for Svømmeskole ansvarlig, samt instruktører for Barnehagesvømmingen.

AASLK søker etter vikariat for Svømmeskoleansvarlig i klubben som skal ut i fødselspermisjon fra nytt år. Dette er en 90 % stilling.


Klubben søker også etter instruktører for vår Barnehagesvømming.

Ansvar svømmeskole ansvarlig

  • Sikre god kvalitet i svømmeopplæringen

  • Rekruttere, ivareta og utvikle dyktige og engasjerte instruktører

  • Sørge for velfungerende drift av svømmeskolen

  • Ansvar drift Barnehagesvømming

Barnehage instruktører:

  • Tid: Hverdager fra 09.45 – 14.15

  • Sted: Hotel Noreg i Ålesund sentrum

  • Får opplæring

  • Kvalifikasjoner: Glad i barn og glad i vann


For nærmere spørsmål kontakt Daglig leder i AASLK på:


Mail: daglig.leder@aaslk.no

Tlf: 928 42 500

Featured Posts
Recent Posts