Årsmøtepapirer 2019

February 19, 2020

Sted: Møterommet på Moa svømmehall.  

Dag: Onsdag 26. februar 2020

Tid: Kl. 19.00

 

 

 

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. AaSLKs årsmelding.

 5. AaSLKs regnskap.

 6. Innkomne forslag og saker.

  1. Endring i lov for Aaslk 

 7. Fastsette medlemskontingent for 2021.

 8. Vedta AaSLKs budsjett for 2020.

 9. Behandle AaSLKs organisasjonsplan.

 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 11. Valg

  1. Styret 2020, valgkomiteens forslag

  2. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 9 pkt.

  3. Kontrollkomité 2020, styrets forslag

  4. Valgkomité 2020, styrets forslag

  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd AaSLK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanten.

 

 

 

Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Please reload

Featured Posts

Særdeles sterkt av AaSLK i Landsdelsfinalen

March 17, 2019

1/8
Please reload

Recent Posts

February 19, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square