top of page

Innkalling til årsmøte i AaSLK

Sted: Møterommet på Moa svømmehall.

Dag: Onsdag 20. februar 2019.

Tid: Kl. 19.00

 

Til alle medlemmer fra de yngste via treningsgruppa og masters: Velkommen!

Er du ny i klubben og tenker - "dette er ikke noe for oss"? Det er feil! Dette er en trivelig kveld sammen med alle de andre i klubben i alle aldre. Her ser du hvor mange vi faktisk er og hvor mange vi er som er så glade i den samme sporten som deg!

Og ikke være redd for det "store valget" - vår valgkomitè har gjort sitt - så det skal være rimelig ufarlig å møte opp.

 

SAKLISTE ÅRSMØTE

 1. Opptelling og godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Årsmelding for 2018

 5. Årsregnskap 2018

 1. Behandle innkomne forslag og saker (sendt styret@aaslk.no innen 14 dg. før årsmøte

 2. Endring i lov for AaSLK (Ny lovtekst)

 • Justere lov om valgkomité fra 1 leder, 1 medlem og 1 varamedlem til 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 1. Medlemsskap i triathlonforbundet

 2. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2020

 3. Vedta budsjett for 2019

 4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og virksomhetsplan

 5. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 6. Valg

 7. Valg av styremedlemmer. (Valgkomitéens forslag)

 8. Leder og nestleder

 9. 4 styremedlem

 10. 2 varamedlem

 11. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 9

 12. Kontrollkomité til regnskap for 2019

 • 2 medlemmer

 1. Valgkomité 2020

 2. Valg av leder

 3. Valg av øvrige to medlemmer

 4. Valg av varamedlem

 5. Orientering om sportslig opplegg 2019

Sende inn forslag til saker? Etter gjeldende vedtekter er fristen for innsending av årsmøtesaker til styret senest 2 uker før årsmøtet. Det vil si onsdag 6. februar.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Se også Vedtekter (der fremgår det hvem som skal møte og hvordan årsmøtet skal avvikles).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget lov §5 til §8

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page