top of page

Ønsker oppstart av treningsgruppe for ungdom - infomøte 26.september kl 18.00


Aaslk ønsker å få et godt treningstilbud for ungdommer i alderen 14-20 år som ønsker å trene svømming, men kanskje ikke konkurrere aktivt.

For å få til et best mulig treningstilbud ønsker vi innspill fra ungdom, og gjerne de som har vært aktive i klubben tidligere. Alle interesserte ungdommer ønskes velkommen til et oppstartsmøte onsdag 26.september kl 1800-1900 på klubbrommet på Moa svømmehall. Her vil det være noe informasjon, mens vi resten av tiden vil bruke tid på å få lagt en plan for et best mulig treningstilbud - tilpasset de ønsker dere har.

Vi er også interessert i personer som kan tenke seg å være trenere for våre treningsgrupper for barn og unge.

Kontaktperson: Lasse Hoel

Trener og varamedlem i styret.

Mail: lasse.hoel@redcross.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page