top of page

Årsmøte og årets utøvere


Tirsdag 28.2 ble det avholdt årsmøte med klubbkveld i AaSLK. Tradisjon tro ble det pizza og aktiviteter på Atlanterhavsparken hvor utøverene under 15 år hadde aktiviteter mens årsmøtet ble avholdt.

Det ble i år delt ut premie for Årets Kvinnelige Utøver og Årets Mannlige Utøver. Årets kvinnelige utøver ble Silje Mari Bjørlykke for sin prestasjon under Norsk senior Mesterskap med bronse på 1500m fri og 690 poeng.

Årets mannlige utøver ble Sigurd Holten Bøen for sin prestasjon under Nordisk senior Mesterskap med bronse på 200m fri og 784 poeng.

Det ble i tillegg tatt frem utøvere som har utmerket seg hver måned gjennom året med sitt humør, omtanke, prestasjoner og gode bidrag i hverdagen.

Årsmøtet ble gjennomført med gjennomgang av regnskap, årsmelding, budsjett og valg av nye styremedlemmer. Etter valget ser styret i AaSLK slik ut:

Vi takker for oppmøtet og de utgående styrerepresentantene for god jobb i 2016. Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen og det nye styret lykke til i 2017!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page