top of page

Ny avtale med hovedsponsor Sparebanken Møre

Det er med stor glede vi kan meddele at vi har gått inn en ny avtale med vår mangeårige hovedsponsor Sparebanken Møre!

Sparebanken Møre har vært vår hovedsponsor i flere år, og vi har nå gått inn i en ny periode på 2 år med SBM som hovedsponsor.

Sparebanken Møre har vist seg som en meget stor og viktig bidragsyter til idrettslige formål og det er viktig for oss som regionens største og en av norges beste svømmeklubber at vi har med oss en stor og samfunnsengasjert lokal bidragsyter som Sparebanken Møre er.

Vi takker for tilliten som SBM gir oss og vil gjøre vårt ytterste for at vi skal gjøre banken stolt av vårt samarbeid på alle våres plan!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page