top of page

Fraværsgrenser på skolen

Som dere nok alle vet er det kommet nye fraværsgrenser på skolen, da spesielt på vidergående. Men disse grensene eller hva som er gyldig fravær et litt sprikende i jungeltelegrafen. Her er en artikkel fra NIF som hjelper litt på forståelsen for hva en idrettsutøver har som gyldig fravær. https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/oppdaterte-fravarsgrenser-i-videregaende-skole/

Når det gjelder hva som er nasjonalt og internasjonalt stevne kan det nevnes at selvfølgelig er alle NM/UM som vi deltar på godkjente, de er jo nasjonale mesterskap. De langbanestevner vi deltar på er alle sammen på minimum nasjonalt nivå, Stockholm Swim Open og BSF er internasjonalt og det samme er Nordsjøstevnet. Trøndersvøm er nasjonalt. ÅM er også nasjonalt, mens LÅMØ er ikke nasjonalt, og faller utenfor reglene...

Angående fraværsskriv kan klubb, eventuelt krets skrive dette, slik at fravær blir ført som godkjent fravær.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page