Årsmøtet i AASLK utsettes til mandag 15. mars kl 19.00

Årsmøtet i AASLK flyttes til mandag 15. mars kl 19.00 pga at styret trenger mer tid på å samle all dokumentasjon ift at årsmøtet må avholdes digitalt. Mer informasjon om digital gjennomføring vil bli lagt ut så snart som mulig.

Featured Posts
Recent Posts