top of page

Årsmøte papirer 2023

Årsmøte Sted: Det store møterommet på Moa Svømmehall, 2. etasje.

Dag: Onsdag 20. mars 2024

Tid: Kl. 19.00


SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.


3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.Årsberetning AaSLK 2023 signert
.pdf
Download PDF • 485KB

 


Årsregnskap signert oppdatert dato
.pdf
Download PDF • 622KB


AASLK Revisjonsberetning 2023
.pdf
Download PDF • 107KB


2024-03-13-Kontrollutvalgets-beretning-for-2023
.pdf
Download PDF • 1.08MB


6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.


7. Vedta AaSLKs forslag til budsjett for 2024.  


budsjett 2024
.pdf
Download PDF • 60KB

8. Innmeldte saker:

Avvikling av AASLK Triatlon


9. Valg av revisor


10. Valg


1. Valg av Styret 2022, valgkomiteens forslag 


Innstilling til nytt styre i Aaslk av 13.03.24 (1)
.pdf
Download PDF • 107KB


Styrets innstilling til kontrollkomite
.pdf
Download PDF • 36KB

3. Valg av Valgkomite, styrets innstilling.


Styrets innstilling til valgkomite
.pdf
Download PDF • 37KB


Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page