top of page

Årsmøte papirer 2022


Årsmøte Sted: Det store møterommet på Moa Svømmehall, 2. etasje.

Dag: Onsdag 29. mars 2023

Tid: Kl. 19.00


SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.


2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.


3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
6. Innkomne forslag og saker.

- Formalisere vedtektene ift valg av Styreleder og Nestleder. (Valgt for 1 år eller 2 år)


7. Fastsette medlemskontingent for 2023.


8. Vedta AaSLKs forslag til budsjett for 2023.


9. Valg av revisor


10. Valg

1. Valg av Styret 2023, valgkomiteens forslag

2. Valg av Kontrollkomité 2023

3. Valg av Valgkomité 2023

5. Valg av Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd AaSLK har representasjonsrett

eller gi styret mulighet til å eller oppnevne representanter.


Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page