top of page

Årsmøte papirer 2021

Årsmøte Sted: Det store møterommet på Moa Svømmehall, 2. etasje. Dag: Tirsdag 29. mars 2022 Tid: Kl. 19.00 SAKSLISTE: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. AaSLKs årsberetning. 5. AaSLKs regnskap. 6. Innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent for 2022. 8. Vedta AaSLKs budsjett for 2022. 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 11. Valg 1. Styret 2022, valgkomiteens forslag 3. Kontrollkomité 2022 4. Valgkomité 2022 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd AaSLK har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanten. Stemmerett For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page