Årsmøte i AASLK 2021.

Årsmøte 2021.


Sted: AASLK kommer tilbake med mer informasjon om sted.

Det er mulig årsmøtet gjennomføres på Teams

Dag: Mandag 8. mars

Tid: Kl. 19.00


Alle årsmøte dokumenter og saksliste vil bli lagt ut senest en uke før årsmøtet.


Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

Featured Posts
Recent Posts