top of page

Reiser til stevner

Til de fleste stevner kjører foreldrene svømmerne med privatbiler. Svømmere/trenere/foresatte som sitter på med andre, betaler direkte til sjåføren uoppfordret etter følgende oppsett (satsene gjelder tur – retur). Sjåfør dekker ferje/bompenger for passasjerene.

Trenere betaler også direkte til sjåfør, og skriver reiseregning.

Dersom klubben har valgt fly som reisemåte, dekker klubben en gitt sum av utøvers flybillett.

Reise med bil

Til de fleste stevner kjører foreldrene svømmerne med privatbiler. Svømmere/trenere/foresatte som sitter på med andre, betaler direkte til sjåføren uoppfordret etter følgende oppsett (satsene gjelder tur – retur). Sjåfør dekker ferje/bompenger for passasjerene.

Trenere betaler også direkte til sjåfør, og skriver reiseregning.
 

Satser ved reise med bil:

  • Brattvåg kr 75,- 

  • Volda og Molde kr 100,- 

  • Førde, Florø, Sunndal, Kristiansund og Eid kr 250,-

  • Trondheim og Dombås kr 300,-

  • Hamar kr 350,-

  • Namsos og Oslo kr 400,-

 
 
 
Flyreiser

Dersom klubben har valgt fly som reisemåte, dekker klubben en gitt sum av utøvers flybillett. Utøver betaler billetten og får refundert en sum av klubben. Reise til og fra flyplass / hotell / svømmehall dekker utøver selv.

NB! Klubben kan være behjelpelig med å bestille flybilletter for de som måtte ønske dette. Da må dette skrives i feltet Notes når du melder på utøver.

 

Refundering av flybilletter

Skal flybilletten refunderes, må kvittering sendes reiseansvarlig i styret så fort som mulig, og senest en uke etter stevnets slutt. E-postadresse står under styret/funksjoner.

- Opp til 1400,- refunderes halvparten.

- Over 1400,- refunderes 700,- som regel (visse unntak kan gjøres, avgjøres av styret)

 

Betaling og kontonummer

Alle betalinger i Aaslk gjøres på faktura som blir tilsendt etterskuddsvis.

bottom of page