Støtteordning stevner og treningsleirer

Ajour per 2019:

Kostnader stevner

Her er beskrevet Aaslks retningslinjer for støtteordninger til stevner og treningsleirer;

 • Egne stevner

  • ​Ved egne stevner så fakturerer klubben egne medlemmer kun kr 300,- for starter uavhenging av hvor mange starter man er med på.

 • Rekruttstevner

  • Startavgift på rekruttstevner på klubbens terminliste blir dekt gjennom treningsgiften

 

 • Lokale stevner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

  • Dekkes av utøver selv

  • Egenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting (kun stevne i Kristansund)

 

 • Regionsamlinger

  • Egenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting mot vist kvittering.

  • Opptil 700 kr i reise mot vist kvittering.

 • Nasjonale stevner

  • Egenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting.

  • Opptil 700 kr i reise

 

 • LÅMØ og ÅM

  • Klubben dekker startkontingent

  • Egenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting.

  • Opptil 700 kr i reise (gjelder ÅM).

 

 • Landsstevnet

  • Klubben dekker startkontingent

  • Egenandel 250,- pr natt pr utøver til overnatting + opptil 700 kr i reise for deltaker

 

 • Elitestevner for K1 elite (1 stevne per halvår)

  • Klubben dekker startkontingent

  • Klubben dekker 50 % av utgifter til overnatting, felles måltider og reise

 

 • UM/jr.NM/Sr.NM

  • Ved innfridd 2 krav dekker Aaslk alle utgifter for deltaker. Det gjelder reise, opphold, mat, NM-leir og startkontingent.

  • Ved innfridd 1 krav dekker Aaslk 50% av alle utgifter for deltaker. Det gjelder reise, opphold, mat, NM-leir og startkontingent.

  • Stafett deltakere uten krav får dekket samme som utøvere med ett krav.

 

 • NM Masters

  • Utøver dekker 100 % selv.

 

 

Egenandel Treningsleirer og treningssamlinger

 • Ved treningsleirer i forbindelse med høst- og vinterferie dekker klubben 25 % av kostnader til treningsleirer (overnatting, fellesmåltider, felles transport, treningsfasiliteter). Minst 1 av disse leirene skal være i Norge.

 • Kostnader til lokale treningssamlinger dekkes av den enkelte utøver, såframt ikke klubben budsjetterer med en støtte.

 

Retningslinjer i forbindelse med stevner og leirer

 • Utøvere må bo der hvor klubben anbefaler

 • Utøverne må forvente å bo flere utøvere på samme rom

 • For de utøvere som bor på hotell med foreldre, dekker Aaslk ingenting av kostnadene.

 • For utviklingshemmede: Egenandel kr 250,- pr natt pr utøver til overnatting, selv om utøver deler rom med ledsager. 

 • Klubben kan har anledning til å bruke karantene for nye utøvere ift sponsing.

 • Reisekostnader skal dokumenteres ved kvitteringer

 

 

Frivillige lagledere

Foresatte som har fått tildelt roller av daglig leder (reiseleder, trener og annet) kan få vurdert å få dekket noe av sine kostnader av daglig leder.

 

Refundering reisekostnader:

Skal reisekostnader refunderes, må kvittering sendes reiseansvarlig i styret senest en uke etter stevnets slutt. E-postadresse: kasserer@aaslk.no 

For reise;

- Opp til 1400,- refunderes halvparten.

- Over 1400,- refunderes 700,- som regel (visse unntak kan gjøres, avgjøres av styret)

 

Betaling og kontonummer

Alle betalinger i Aaslk gjøres på faktura som blir tilsendt etterskuddsvis.